PARTICIPATION TERMS & CONDITIONS READ ALL THE RULES THAT APPLY

Οροι Διαγωνισμου Καινοτομιας «Beyond Hackathon by Eurobank»

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 που εδρεύει στην οδό Όθωνος αρ. 8, Αττική, Ελλάδα, διοργανώνει διαγωνισμό καινοτομίας με την ονομασία «BEYOND HACKATHON» (στο εξής ο «Διαγωνισμός») σε συνεργασία με τις εταιρείες Found.ation M.P. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126688501000 που εδρεύει στην οδό Ευρυσθέως 2 και Πειραιώς 123, Αθήνα, Ελλάδα και THE CUBE WORKSPACE M.I.K.E. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126594401000 που εδρεύει στην οδό Κλεισόβης 8, Αθήνα, Ελλάδα (που εφεξής συλλογικά με την Τράπεζα θα αναφέρονται ως «Διοργανωτές») στο κτίριο Η στη διεύθυνση Ιωλκού 8, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14234, Αθήνα, Ελλάδα (ο «Τόπος»). Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να διευκολύνει την ταχεία δημιουργία καινοτόμων οικονομικών τεχνολογιών-υπηρεσιών (FinTech) και τραπεζικών εφαρμογών. Ο Διαγωνισμός είναι μια ελεύθερη, συνεργατική ανταλλαγή ιδεών, με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

2. Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες φυσικών προσώπων καθένα από τα οποία είναι τουλάχιστον 18 ετών κατά την ημερομηνία εγγραφής στον Διαγωνισμό καθώς και εγκύρως νεοσυσταθέντα (με μέγιστη πενταετή διάρκεια υπολογιζόμενη κατά την ημερομηνία εγγραφής στον Διαγωνισμό) νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. Ρητά διευκρινίζεται ότι δε μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα. Οι συμμετέχοντες, είτε ως ομάδα είτε ως νομικό πρόσωπο, μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία συμμετοχή. Ρητά διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των παρόντων όρων, με την εξαίρεση του όρου 9, ως συμμετέχοντες νοούνται οι ομάδες αλλά και καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που τις απαρτίζουν, τα νομικά πρόσωπα αλλά και κάθε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που τα νομικά πρόσωπα υποδεικνύουν για να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό για λογαριασμό αυτών.

3. Οι υπάλληλοι των Διοργανωτών ή οποιασδήποτε θυγατρικής ή συγγενούς αυτών εταιρείας, καθώς και οι εργαζόμενοι όλων των τρίτων μερών (ήτοι Συνεργατών, Υποστηρικτών, Μέσων Ενημέρωσης, Υλοποιητών κλπ) που σχετίζονται με τον παρόντα Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό. Δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό οι θυγατρικές εταιρείες των Διοργανωτών καθώς και όλων των τρίτων μερών (ήτοι Συνεργατών, Υποστηρικτών, Μέσων Ενημέρωσης, Υλοποιητών κλπ) που σχετίζονται με τον παρόντα Διαγωνισμό.

4. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες να αποδείξουν ότι δικαιούνται να λάβουν μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό. Εάν οποιοδήποτε από τους νικητές ανευρεθεί ότι δε δικαιούται συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να απονείμουν το βραβείο σε άλλον συμμετέχοντα και να απαιτήσουν την επιστροφή τυχόν ήδη απονεμηθέντος βραβείου.

5. Εάν οι συμμετέχοντες συμμετέχουν ως ομάδα συμφωνούν ότι, προκειμένου η ομάδα να δικαιούται συμμετοχής στον Διαγωνισμό, θα πρέπει όλα τα μέλη αυτής να δικαιούνται συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Επιπλέον, συμφωνούν ότι εάν επιλεχθεί η ομάδα για να λάβει βραβεία, η ομάδα είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι τα βραβεία θα διανεμηθούν κατάλληλα μεταξύ όλων των μελών της ομάδας. Το δικαίωμα συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντα είναι συνδεδεμένο με το δικαίωμα συμμετοχής της ομάδας. Εάν ένα μέλος μιας ομάδας αποκλειστεί ή βρεθεί ως μη δικαιούμενο συμμετοχής στον Διαγωνισμό, η ομάδα ως σύνολο μπορεί να αποκλειστεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών. Εάν οι συμμετέχοντες συμμετέχουν ως νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υποδείξουν τα φυσικά πρόσωπα που θα συμμετάσχουν για λογαριασμό του νομικού προσώπου στον Διαγωνισμό και στα οποία το νομικό πρόσωπο θα έχει παράσχει την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης αυτού στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού και για τους σκοπούς και ανάγκες αυτού. Προκειμένου ένα νομικό πρόσωπο να δικαιούται συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα πρέπει όλα τα υποδεικνυόμενα από αυτό φυσικά πρόσωπα να δικαιούνται συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Εάν ένα από τα προαναφερθέντα υποδεικνυόμενα φυσικά πρόσωπα αποκλειστεί ή βρεθεί ως μη δικαιούμενο συμμετοχής στον Διαγωνισμό, το νομικό πρόσωπο μπορεί και αυτό να αποκλειστεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών.

6. Ο Διαγωνισμός θα λειτουργεί στην ιστοσελίδα, στην ακόλουθη διεύθυνση URL www.beyondhackathon.com (η «Ιστοσελίδα»).

7. Ο Διαγωνισμός αποτελείται από δύο φάσεις: την A’ Φάση όπου πραγματοποιείται μία πρώτη αξιολόγηση και βαθμολόγηση των συμμετεχόντων (νομικά πρόσωπα ή ομάδες) με σκοπό την ανάδειξη δέκα (10) τουλάχιστον έως είκοσι (20) το μέγιστο συμμετοχών που θα μπορέσουν να συνεχίσουν/συμμετάσχουν και στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού και την Β’ Φάση όπου πραγματοποιείται ανάπτυξη των εφαρμογών από τους συμμετέχοντες που προκρίθηκαν και επιλογή των νικητών. Για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν σε αυτόν μέσω του διαδικτύου μέχρι τις 17:00 (Αθήνα, ώρα Ελλάδας) της 15ης Ιουνίου 2018 . Οι συμμετέχοντες που συμμετέχουν ως ομάδα συμφωνούν ότι όλα τα μέλη της ομάδας υποχρεούνται το κάθε ένα ατομικώς να εγγραφούν διαδικτυακώς στον Διαγωνισμό μέχρι την προαναφερθείσα προθεσμία. Οι συμμετέχοντες που συμμετέχουν ως νομικό πρόσωπο συμφωνούν ότι όλα τα φυσικά πρόσωπα που θα υποδείξουν προκειμένου να συμμετάσχουν για λογαριασμό τους στο Διαγωνισμό και στα οποία το νομικό πρόσωπο θα έχει παράσχει την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης αυτού στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού και για τους σκοπούς και ανάγκες αυτού υποχρεούνται το κάθε ένα ατομικώς να εγγραφούν διαδικτυακώς στον Διαγωνισμό μέχρι την προαναφερθείσα προθεσμία, δηλώνοντας ρητά μεταξύ άλλων ότι εγγράφονται για λογαριασμό νομικού προσώπου κάνοντας μνεία και στην επωνυμία του εν λόγω νομικού προσώπου. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής μπορούν να ανευρεθούν στην Ιστοσελίδα. Ρητά διευκρινίζεται ότι οι Διοργανωτές μπορούν να κλείσουν την διαδικασία εγγραφής ανά πάσα στιγμή, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων συμμετοχών.

8. A’ Φάση (16 Ιουνίου 2018-18 Ιουνίου 2018): Οι Διοργανωτές θα ορίσουν μία τουλάχιστον τριμελή Επιτροπή Προαξιολόγησης στην οποία θα εκπροσωπείται ο καθένας εξ αυτών από ένα τουλάχιστον μέλος και θα αποτελείται από άτομα με σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού εμπειρία. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα άτομα που θα συμμετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή Προαξιολόγησης δε θα μπορούν εν συνεχεία να αποτελούν μέλη και της Κριτικής Επιτροπής που θα αξιολογήσει τις συμμετοχές κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού. Η ως άνω Επιτροπή Προαξιολόγησης θα αξιολογήσει και βαθμολογήσει σε πρώτο στάδιο τις συμμετοχές με βάση τα κριτήρια που αναγράφονται κατωτέρω υπό 12 και ισχύουν και για τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. Η τελική βαθμολογία καθορίζεται από το μέσο όρο των αναφερόμενων στον όρο 12 κριτηρίων και στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία σε μία κλίμακα από το 1-10. Οι συμμετοχές, δέκα (10) τουλάχιστον έως είκοσι (20) το μέγιστο, που θα λάβουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία και ταυτόχρονα η βαθμολογία τους θα είναι ανώτερη του 5/10 θα είναι αυτές που θα μπορέσουν να συνεχίσουν και στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού των δέκα (10) τουλάχιστον συμμετοχών που θα μπορέσουν να συνεχίσουν στην Β΄ Φάση λόγω ενδεικτικά μη επαρκούς αριθμού συμμετεχόντων ή μη συγκέντρωσης ανώτερης βαθμολογίας από την ελάχιστη απαιτούμενη 5/10 κ.λπ. οι Διοργανωτές δύνανται να ακυρώσουν τον Διαγωνισμό κατά τα ειδικότερα υπό 22 κατωτέρω προβλεπόμενα. Υπάρχει δυνατότητα υπέρβασης του εν λόγω αριθμού των είκοσι συμμετοχών μόνο στην περίπτωση ισοψηφίας για τη συμπλήρωση των είκοσι συμμετοχών οπότε και θα προκρίνονται όλοι όσοι ισοψήφησαν. Η Α’ Φάση θα έχει ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου -2018 οπότε και θα ειδοποιηθούν όλοι οι συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που οι ίδιοι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους σχετικά με το κατά πόσο προκρίνονται στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, σε όσους δε προκρίνονται στη Β΄ Φάση θα αποσταλεί και σχετικό αποδεικτικό συμμετοχής στη B’ Φάση που θα φέρει barcode και με επίδειξη του οποίου θα εισέρχονται στον Τόπο διενέργειας του Διαγωνισμού. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή, ή να αποβάλλουν και να αποκλείσουν έναν συμμετέχοντα από οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

9. Όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των μεταφορικών εξόδων, των εξόδων διαμονής καθώς και των λοιπών εξόδων που πραγματοποιούνται από τους συμμετέχοντες (που νοούνται εν προκειμένω για τους σκοπούς του παρόντος όρου τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό ως ομάδα καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό για λογαριασμό νομικού προσώπου) εξαιτίας ή εξ αφορμής της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό βαρύνουν αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για την κάλυψη αυτών των εξόδων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Υποστηρικτές ή/και Συνεργάτες ή/και Υλοποιητές του παρόντος Διαγωνισμού αποφασίσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να καλύψει κάποια ή μέρος από τα προαναφερθέντα έξοδα για κάποιους ή για το σύνολο των συμμετεχόντων, θα είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος για την κάλυψη αυτών των εξόδων σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ο ίδιος θα προσδιορίσει.

10. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις εφαρμογές ενός συμμετέχοντα παραμένουν στον συμμετέχοντα στον οποίο ανήκουν. Οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου παραμένει στο τρίτο μέρος ή τρίτους στο οποίο/στους οποίους ανήκουν. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι πολλές εφαρμογές θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια αυτού του Διαγωνισμού και ότι αυτές οι εφαρμογές μπορεί να είναι παρόμοιες ή ταυτόσημες ως προς το θέμα, την ιδέα, τη μορφή ή άλλες απόψεις. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι οι Διοργανωτές δεν έχουν τώρα, ούτε θα έχουν στο μέλλον, οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη, άμεση ή έμμεση, ή οποιαδήποτε άλλη, σε σχέση με την παραβίαση ή την προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την εφαρμογή των συμμετεχόντων.

11. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι (i) η εφαρμογή είναι πρωτότυπη, δική τους δημιουργία που αναπτύσσεται και για πρώτη φορά παρουσιάζεται από αυτούς κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, (ii) η εφαρμογή δεν παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα κυριότητας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, (iii) τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών είναι σαφώς προσδιορισμένα από τους συμμετέχοντες, καθώς και οι ισχύοντες όροι της άδειας χρήσης και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής (iv) ότι έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για να υποβάλουν την εφαρμογή ανέκκλητα και χωρίς περιορισμό στους Διοργανωτές, και (v) ότι η δημοσίευση της εφαρμογής μέσω διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένων του διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων, δεν θα παραβιάσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

12. Β΄ Φάση Διαγωνισμού (22 Ιουνίου 2018-24 Ιουνίου 2018): Ένα (1) πρώτο βραβείο και ένα (1) δεύτερο βραβείο θα απονεμηθούν. Ως πρώτος και δεύτερος νικητής θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες (νομικά πρόσωπα ή ομάδες) που θα λάβουν την πρώτη και δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία για τις εφαρμογές τους, αντίστοιχα, όπως η βαθμολογία αυτή θα καθοριστεί από την κριτική επιτροπή που θα επιλεχθεί από τους Διοργανωτές κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρειά και που θα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) άτομα με σχετική με το αντικείμενο του Διαγωνισμού εμπειρία. Η αξιολόγηση των εφαρμογών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα τρία (3) κριτήρια:

-Την ποιότητα της ιδέας - 33%, (σε μια κλίμακα από το 1-10)

-Την εφαρμογή-υλοποίηση, το επίπεδο της καινοτομίας και της πρωτοτυπίας του κώδικα - 33%, (σε μια κλίμακα από το 1-10)

-Την εκτέλεση, καθώς και τη συνολική εμπειρία του χρήστη - 34%, (σε μια κλίμακα από το 1-10)

-Η τελική βαθμολογία καθορίζεται από το μέσο όρο αυτών των τριών (3) κριτηρίων που στρογγυλοποιείται σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι εφαρμογές που εμπλέκονται στην ισοβαθμία θα επανεξεταστούν από ένα επιπρόσθετο κριτή που θα οριστεί από τους Διοργανωτές κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, ο οποίος θα αξιολογήσει τις ισοβαθμούσες εφαρμογές σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω.

13. Τα χρηματικά βραβεία που θα απονεμηθούν από την Τράπεζα στα πλαίσια του Διαγωνισμού έχουν ως εξής:

-1ο Βραβείο: επτά χιλιάδες ευρώ (€ 7,000.00)

-2ο Βραβείο: τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3,000.00)

14. Οι νικητές είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τυχόν προσωπικά ή άλλα παρεπόμενα έξοδα προκύπτουν από την διεκδίκηση ή την χρήση των βραβείων. Τα χρηματικά βραβεία θα καταβληθούν χωρίς παρακράτηση λόγω φόρων ή άλλων τυχόν εισφορών-βαρών.

15. Τα βραβεία είναι αυτά που αναφέρονται στους παρόντες όρους . Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, εν όλω ή εν μέρει, παροχή για τα βραβεία.

16. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τις 23:00 στις 24 Ιουνίου 2018 και θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου ή e-mail στον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν οι ίδιοι παράσχει στους Διοργανωτές εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήξη του Διαγωνισμού προκειμένου να υποβάλουν έγκυρα στοιχεία ταυτότητας και έγκυρα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για την παραλαβή του χρηματικού βραβείου τους. Τα χρηματικά βραβεία θα αποδοθούν στους νικητές μέσω τραπεζικού εμβάσματος εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την έγκυρη ταυτοποίηση και έγκυρη υποβολή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από τους νικητές, εκτός αν οριστεί διαφορετικά από τους Διοργανωτές.

17. Οι συμμετέχοντες θα είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονται με τις συμμετοχές τους είναι ενημερωμένα και ακριβή, ώστε να μπορούν οι Διοργανωτές να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους τόσο κατά την Α΄ όσο και κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού. Ρητά διευκρινίζεται ότι αν κατά την Α’ Φάση του Διαγωνισμού οι Διοργανωτές ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους δεν μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τους συμμετέχοντες για να τους ενημερώσουν ότι προκρίνονται στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού μέχρι την 20η Ιουνίου 2018 το δικαίωμα συμμετοχής τους στη Β’ Φάση χάνεται και μπορούν κατά τη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών να προκριθούν αντ’ αυτών οι συμμετοχέςμε την αμέσως επόμενη καλύτερη βαθμολογία εφόσον έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία ανώτερη του 5/10 . Ρητά διευκρινίζεται ότι αν κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού οι Διοργανωτές ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους δεν μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τους νικητές μέχρι την 10η Ιουλίου 2018, ήτοι δώδεκα εργάσιμες ημέρες μετά την πρώτη απόπειρα επικοινωνίας, εναλλακτικοί νικητές μπορούν να επιλεχθούν από τους κριτές και το δικαίωμα του αρχικών νικητών θα χαθεί.

18. Οι Διοργανωτές δεν έχουν καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν, να επενδύσουν ή να αγοράσουν τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν σε αυτό το Διαγωνισμό ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο να συμβληθούν με τους συμμετέχοντες.

19. Πέραν της ευθύνης που δεν μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο, οι Διοργανωτές, (οι θυγατρικές και συγγενείς αυτών εταιρείες, μαζί με τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και εντολοδόχους τους αποκλείουν κάθε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη ή οποιαδήποτε απώλεια ή τυχόν ζημία (συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος κέρδους) είτε άμεση είτε έμμεση, που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από ή σε σχέση με τον Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

-για τυχόν τεχνικές δυσκολίες, τεχνικό σφάλμα ή δυσλειτουργία του εξοπλισμού, υλικού ή λογισμικού, ελαττωματικές ή μη διαθέσιμες συνδέσεις δικτύου ( είτε αυτές οι συνδέσεις είναι είτε όχι υπό τον έλεγχο του Διοργανωτή)

-για οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, καθυστέρηση, ελάττωμα, κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παρεμβολή τρίτου μέρους

 -για οποιαδήποτε συμμετοχή, αξίωση βραβείου ή άλλη αλληλογραφία που είναι καθυστερημένη-εκπρόθεσμη, απολεσθείσα αλλοιωμένη, κατεστραμμένη, ατελής, δυσανάγνωστη ή απευθύνεται σε λάθος πρόσωπο είτε πριν ή και μετά την παραλαβή τους από τους Διοργανωτές για οποιοδήποτε λόγο που βρίσκεται εκτός του πεδίου του εύλογου ελέγχου των Διοργανωτών.

 -οποιαδήποτε μεταβολή στην αξία του βραβείου όπως αυτή αναφέρεται στους παρόντες Όρους

-κάθε φορολογική υποχρέωση (πλην αυτής που προβλέπεται ρητά στον όρο 14 των παρόντων Όρων) που αναλαμβάνει ένας νικητής ή συμμετέχων προκύπτει από την χρήση του βραβείου.

20. Ο τρόπος και οι σκοποί για τους οποίους οι Διοργανωτές ή / και τυχόν τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό τους (εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό των Διοργανωτών) επεξεργάζονται τα δεδομένα των συμμετεχόντων/νικητών περιγράφονται αναλυτικά στην ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα η οποία αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής.

21. Με την εγγραφή και τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες:

- συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους. Το σχετικό με το Διαγωνισμό προωθητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών σχετικά τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, αποτελούν επίσης μέρος των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ οποιωνδήποτε όρων που αναφέρονται στο εν λόγω προωθητικό υλικό και των παρόντων Όρων , οι παρόντες Όροι υπερισχύουν.

- συμφωνούν ότι οι Διοργανωτές, οι θυγατρικές και συγγενείς αυτών εταιρείες, μαζί με τους υπαλλήλους, στελέχη, διευθυντές, τους αντιπροσώπους και εντολοδόχους τους, καθώς και τα τρίτα μέρη που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό ( όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Συνεργάτες, Υποστηρικτές, Μέσα ενημέρωσης, Υλοποιητές κλπ) δε φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, αξιώσεις και αγωγές κάθε είδους σε σχέση με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, με τις αναπτυχθείσες εφαρμογές ή με την αποδοχή ή τη χρήση οποιουδήποτε από τα βραβεία.

- συμφωνούν ότι οι αποφάσεις τόσο της Κριτικής Επιτροπής όσο και της Επιτροπής Προαξιολόγησης που θα επιλεχθούν από τους Διοργανωτές είναι οριστικές και δεσμευτικές σε σχέση αφενός με την επιλογή όσων θα προκριθούν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού και αφετέρου σε σχέση με τυχόν βραβεία που θα απονεμηθούν

- συμφωνούν να προστατεύσουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες της Τράπεζας (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα APIs), από μη εξουσιοδοτημένη διάδοση και να χρησιμοποιήσουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες αποκλειστικά για το σκοπό της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ο όρος Εμπιστευτική Πληροφορία σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία και υλικό που ανήκει στην Τράπεζα και είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, γραπτή ή προφορική, που αφορά ή σχετίζεται με τους Διοργανωτές και / ή με τον Διαγωνισμό (είτε έχει καταρτιστεί από τους Διοργανωτές είτε όχι , και ανεξάρτητα της μορφής ή του μέσου επικοινωνίας και του κατά πόσο είναι χαρακτηρισμένο ή με άλλο τρόπο ταυτοποιημένο ως εμπιστευτικό), το οποίο παρέχεται στους συμμετέχοντες σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

- συμφωνούν να μην χρησιμοποιήσουν ή να προωθήσουν προσβλητικό, άσεμνο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, παρενοχλητικό ή οποιοδήποτε άλλο παράνομο υλικό στις συμμετοχές και τις εφαρμογές τους.

- συμφωνούν να μην εγκαταστήσουν οποιοδήποτε ιούς, trojan horses, worms, time bombs, cancelbots ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να βλάψει, να παρέμβει επιζήμια, να παρεμποδίσει, ή να αφαιρέσει από την Τράπεζα οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες.

- συμφωνούν ότι η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή συμβατικά δικαιώματα τρίτων και ότι με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, δεν παραβιάζουν κανένα νόμο, σύμβαση, ή κανονισμό

- συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα της Τράπεζας και τα APIs αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, και συμφωνούν να μην πωλήσουν, μισθώσουν, αδειοδοτήσουν, υποαδειοδοτήσουν, διανείμουν, ανασυσκευάσουν, εκχωρήσουν ή καθ’οιονδήποτε άλλον τρόπο μεταβιβάσουν την τεκμηρίωση ή τον πηγαίο κώδικα των APIs της Τράπεζας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν επίσης ότι δεν έχουν την σχετική εξουσιοδότηση να επιτρέπουν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τα συστήματα και τα APIs της Τράπεζας σε βάση time-sharing ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση. Τα συστήματα και τα APIs της Τράπεζας παρέχονται με ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, όσον αφορά τη χρήση και τη διανομή των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Διαγωνισμού. Η Τράπεζα διατηρεί τα δικαιώματά της, σε σχέση με τα συστήματα και τα APIs καθώς και σε κάθε άλλο υλικό ή πληροφορίες που παρέχει ή θέτει στη διάθεση των συμμετεχόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό.

- συμφωνούν να μην προκαλούν ή να επιτρέπουν την αποσυμπίληση, τροποποίηση, αποκρυπτογράφηση, την εξαγωγή, την αποσυναρμολόγηση, τη μεταγλώττιση των συστημάτων και των APIs της Τράπεζας ή με άλλο τρόπο να προσπαθούν να ανακαλύψουν τις υποκείμενες ιδέες, αλγορίθμους, τη δομή ή την οργανωτική μορφή των APIs. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν τα APIs με τρόπο παράνομο ή επιζήμιο για την Τράπεζα και να μην παρεμβαίνουν, να μην τροποποιούν, ή να απενεργοποιούν οποιαδήποτε χαρακτηριστικά, λειτουργικότητα, ή ελέγχους ασφάλειας των APIs, ή να προσπαθούν να ματαιώσουν , να αποφύγουν, να παρακάμψουν, να αφαιρέσουν, να απενεργοποιήσουν ή με άλλο τρόπο να καταστρατηγήσουν τυχόν μηχανισμούς προστασίας των APIs. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν επίσης να μην αντιγράψουν την τεκμηρίωση (εάν υπάρχει) που συνοδεύει τα συστήματα και τα APIs της Τράπεζας, αλλά να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για το σκοπό της χρήσης των συστημάτων και των APIs της Τράπεζας, σύμφωνα με, τους παρόντες Όρους. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν επίσης να μην αντιγράψουν ή να επιτρέψουν σε άλλους να αντιγράψουν τα συστήματα της Τράπεζας και τα APIs ή τη σχετική τεκμηρίωση, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να μην αφαιρέσουν οποιαδήποτε ταυτοποίηση προϊόντος, σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, ή άλλες ενημερώσεις για περιορισμούς από δικαιώματα κυριότητας από τα συστήματα και τα APIs της Τράπεζας.

- συμφωνούν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα, άδεια, εξουσία ή εξουσιοδότηση να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, και ότι δεν θα προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, άμεσα ή έμμεσα, που θα δημιουργούσε, ή σκοπό θα είχε να δημιουργήσει, υποχρεώσεις για την Τράπεζα σε σχέση με τα APIs.

- συμφωνούν ότι μέχρι το τέλος του Διαγωνισμού πρέπει να επιστρέψουν όλα τα δεδομένα και τα APIs που έλαβαν από την Τράπεζα προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό.


22. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αναστείλουν, να αλλάξουν ή να ακυρώσουν το Διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια χωρίς καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες και έξοδα που προκύπτουν εξ αυτού του λόγου.


23. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να τροποποιήσουν αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή αναρτώντας μια νεότερη έκδοση αυτών στην Ιστοσελίδα www.beyondhackathon.com


24. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση κάθε διαφοράς που προκύπτει σε σχέση με το Διαγωνισμό ή τους παρόντες Όρους.